Zveřejňování informací v archeologii – pracovní kolokvium

Dne 20. dubna 2017 proběhlo v NPÚ Praha pracovní kolokvium na téma zveřejňování informací z archeologických terénních výzkumů odborné i širší veřejnosti. Diskutovány byly zejména otázky publikace polohy archeologických lokalit a výzkumů a zpřístupňování původní terénní dokumentace (nálezových zpráv, fotografií, plánů, leteckých snímků) prostřednictvím webové aplikace. Kolokvium bylo zorganizováno v souvislosti s připravovaným spuštěním oborového agendového systému Archeologická mapa ČR v červnu letošního roku. Na kolokviu bylo předneseno 14 příspěvků. Kolokvium pořádal Národní památkový ústav Praha (M. Tryml, J. Podliska) a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (M. Kuna).

PDF Zveřejňování informací v archeologii stáhnout
PDF Abstrakty přihlášených příspěvků stáhnout
M. Kuna (ARÚP) PDF Archeologický informační systémČR a další podněty k organizaci kolokvia stáhnout
D. Novák (ARÚP) PDF Aktuální hlediska a trendy vpřístupu k vědeckým informacím a datům stáhnout
F. Prekop (NPÚ) PDF Medializace a její dopady na archeologické památky Karlovarskéhokraje stáhnout
M. Kuna (ARÚP) PDF Zveřejňování dokumentace terénních archeologických výzkumů: důvody pro a proti stáhnout
O. Lečbychová, Z. Kosarová (ARÚB) EXE Zveřejňování archeologické dokumentace - stav v některých zemích EU stáhnout
O. Lečbychová, Z. Kosarová (ARÚB) PDF Zveřejňování archeologické dokumentace - stav v některých zemích EU stáhnout
Archeologický ústav AV ČR v Brně Archeologický ústav AV ČR v Praze Archeologický informační systém ČR
Strategie AV 21 Ministerstvo Kultury SmartGIS s.r.o.

Kontakt

Správa uživatelů a podpora pro oblast Čech
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
amcr@arup.cas.cz
Správa uživatelů a podpora pro oblast Moravy a Slezska (vč. kraje Vysočina)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
amcr@arub.cz

Licence Creative Commons
Databáze Archeologická mapa ČR, jejímž autorem je Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní
design by petrkincl.info