V současné době probíhá zavádění AMČR do ostrého provozu. Je dostupná většina jejích funkcí, probíhá však postupné plnění daty. Prozatím jde zejména o data k výzkumům provedeným po roce 2000 v Čechách (vyjma několika okresů, kde jsou data v přípravě), resp. po roce 2009 na Moravě a ve Slezsku. Systém tedy v současnosti slouží zejména pro potřeby managementu probíhajících archeologických výzkumů na území ČR. Retrospektivní data budou doplňována postupně. Pro Čechy bude většina dat dostupná počátkem roku 2018, pro Moravu a Slezsko budou data přibývat kontinuálně v následujících letech, v souvislosti s jejich postupnou digitalizací.

Pro procházení dat zájemcům z řad veřejnosti doporučujeme používat webovou aplikaci Digitální archiv AMČR (http://digiarchiv.amapa.cz).

Aktuality

11. 9. 2017 - Ukončen provoz IDAV Ke dni 1. 9. 2017 byl definitivně ukončen provoz Internetové databáze archeologických výzkumů (IDAV). Pro procházení dat použijte systém AMČR. Převodník identifikátorů mezi oběma systémy je k dispozici zde.

17. 7. 2017 - Upraven instalační balíček Tlačítko Stáhnout AMČR nyní odkazuje na archiv AMCR.zip, který obsahuje návod na instalaci obou verzí AMČR (plná a školící), stručný manuál, potřebné instalační soubory a nástroj pro odstranění dočasných souborů z počítače.

15. 6. 2017 - Přidán dokument Často kladené otázky Dokument je ke stažení ZDE a v sekci "Ke stažení". Dokument budeme pravidelně aktualizovat s ohledem na obvyklé otázky a obtíže nahlášené uživateli AMČR. Datum poslední aktualizace je uvedeno v dokumentu.

5. 6. 2017 - Spuštěn Digitální archiv AMČR Pro vstup do Digitálního archivu použijte adresu http://digiarchiv.amapa.cz. Pro přístup k obsahu dokumentů je třeba přihlásit se platným účtem AMČR s dostatečným oprávněním. Oprávnění potřebné k zobrazení dokumentu naleznete v jeho popisu.

1. 6. 2017 - Archeologická mapa ČR byla spuštěna Úvodní informace ke spuštění systému naleznete zde. Návod na instalaci systému je uveden zde, leták se základním návodem lze stáhnout zde. Přejeme příjemné užívání softwaru AMČR a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu!

Archeologická mapa České Republiky

Archeologická mapa České republiky (AMČR) je informační systém pro sběr, správu a prezentaci dat o archeologických výzkumech na území ČR a pro poznání minulosti Čech, Moravy a Slezska. Obsažená data popisují desetitisíce archeologických výzkumů a jejich konkrétních poznatků. Zahrnují informace o vedoucích výzkumu, o tom, kdy výzkum probíhal, o jeho lokalizaci i to, jaké nálezy a z jakého období výzkum zjistil. Zvláštním typem záznamů jsou údaje o archeologických lokalitách, zjištěných povrchovým i dálkovým průzkumem. Většina záznamů je napojena na úložiště digitálních dokumentů a bibliografický katalog.

AMČR je určena profesionálním archeologům, odborníkům z blízkých oborů, studentům i zájemcům z širší veřejnosti, jimž nabízí možnost efektivně pracovat s poznatky získanými generacemi archeologů v naší zemi. Je provozována Archeologickými ústavy AV ČR v Praze a Brně.

Archeologický ústav AV ČR v Brně Archeologický ústav AV ČR v Praze Archeologický informační systém ČR
Strategie AV 21 Ministerstvo Kultury SmartGIS s.r.o.

Kontakt

Správa uživatelů a podpora pro oblast Čech
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
amcr@arup.cas.cz
Správa uživatelů a podpora pro oblast Moravy a Slezska (vč. kraje Vysočina)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
amcr@arub.cz

Licence Creative Commons
Databáze Archeologická mapa ČR, jejímž autorem je Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní
design by petrkincl.info